Narušen im autoritet

Biskupi razočarani: Organizirali čitav ginekološki kongres, a na kraju nisu vidjeli ni jednu vaginu

Kongres pod nazivom "Vagina: Grijeh ili utvara" polučio je miješane rezultate.

Iako je kongres otvoren himnom Republike Hrvatske i pjesmom Ave Maria, zatvoren je protestnim hodočašćem biskupa koji nisu vidjeli niti jednu vaginu. Njihovo razočaranje bilo je očito u svakom koraku, a protestirali su i paljenjem traktata s kongresa na kojima je bio samo anatomski crtež vagine.

- Ovo je veliki skandal i izrugivanje božjeg i crkvenog autoriteta. Nakon što smo dali svoje puno pokroviteljstvo, nisu nam htjeli pokazati niti fotografiju vagine, samo smo dobili te neke prospekte s nacrtanim cijevima i jazbinama. Skandalozno! Tim činom potkopan je autoritet ne samo nas kao muškaraca već i nas kao Crkve i zastupnika Boga - objasnio nam je svoj bijes jedan od prosvjednika, biskup Karolim Jerolim.

Odnos između vagine i Crkve oduvijek je bio krhak i napet, poput međice koja se često pokida za vrijeme poroda kada se vaginalni kanal spoji s crkvenim naukom. Crkva misli da je to prirodno stanje i božji znak da je vagina u crkvenoj ovlasti.

No, stručnjaci su složni da međicu treba očuvati i zadržati autonomiju vagine jer stapanje sa Crkvom može uzrokovati infekciju crkvenim naukom koji ometa i ograničava pravilno funkcioniranje ženskog spolovila.

Fotografija
Foto: Wikimedia Commons/Seiya123

Facebook komentari